Биткойн Фючърси

Купувайте и продавайте биткойн фючърси в Cboe и CME Борсата на Фючърси близо по 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Това ви дава гъвкавостта да инвестирате и отделяте оптималното време за своята специфична търговска стратегия в силно регулиран пазар.

Първите Регулирани Биткойн Фючърси (Cboe, CME)

Биткойн фючърсите са сега налични за търговия на Борсата за Фючърси Cboe, LLC (CFE). CFE стартира търгуването в Cboe биткойн фючърси на 10-ти декември под тикър символ "XBT". Това носи много преимущества за търговците, включително прозрачност, ефикасно откриване на цената, дълбока ликвидност и централизиран клиринг. XBTSM фючърсите осигуряват централизиран пазар за участници, за да търгуват, базирайки се на тяхното гледище за биткойн цените, печалба експонацията към биткойн цените или хедж на съществуващите им биткойн позиции.

 

Сетъл/постановяване/ на Единична Цена за Аукцион

XBT фючърсите са договор с кеш сетълмънт, който постановява единична, търговска цена на аукцион. В определянето на XBT фючърси, Cboe е с ливъридж на забележителната си експертиза за развитие на продукт, за да определи инструмент, който позволява на участниците да прилагат търговски стратегии по начин, който им е познат. Процесът на сетълмънт на единична цена дава на участниците опцията да използват XBT фючърси за хеджиране на експонацията при залегнал биткойн и печалба експонацията към търгувани биткойн цени без задържане на биткойн.

Търгувайте с Биткойн Фючърси на Cboe и CME Пазар с DTTW™.