Пазари на Фючърси

Когато започнете да търгувате с Day Trade The World™, имате достъп до повече от 50 международни стокови пазари. В добавка към Стоковите Пазари, ви даваме достъп до тези пазари на фючърси:

Пазари на фючърси:

Защо да търгувате с Фючърси?

Фючърсите са производни договори, които придобиват стойност от финансови активи като традиционни акции, облигации и стокови индекси. Фючърсите са страхотно средство за хеджиране и управление на рисковете. 

Някои бързи факти за Фючърсите

✓  Фючърсите са Инвестиции с Висок Ливъридж

✓   Пазарите за Фючърси са много ликвидни.

  Късата продажба е легална

  Договорите за Фючърси са основно само Инвестиции по документи

✓  Спекулаторите могат да правят бързи пари

Търгувайте само със световния бизнес номер #1 по Дневна Търговия.