Пазар Форекс

За да ви помогне да правите дори повече пари, Day Trade The World™ ви дава възможността да търгувате с валута по целия свят.

Получете достъп до:

Forex

Forex Metals

Защо да търгувате с Форекс?

Форекс или Пазарът на Чужда Валута (Forex: Foreign Exchange Market) е мястото, където се търгува с валутите. Още повече Пазарът Форекс е най-популярният и най-ликвидният финансов пазар в света.

Пазар Форекс Други факти за Форекс

✓  Размерът на пазара Форекс е безпрецедентен и несравним с друг глобален пазар.

✓  Пазарът Форекс, за разлика от другите пазари, е отворен 22 часа/ 5 дни в седмицата.

  В пазара Форекс, не ви трябват огромни суми пари  за да можете да търгувате с големи количества валута.

Стартирайте свой собствен Търговски Офис със само 500 американски долара.