Pierwsze Regulowane Futures Bitcoinowe (Cboe, CME)

Futures bitcoinowe są teraz dostępne w obrocie na Giełdzie Futures Cboe, LLC (CFE). CFE uruchomiło obrót bitcoinowymi futures Cboe 10-go grudnia pod oznaczeniem "XBT". Daje to wiele korzyści traderom, w tym przejrzystość, wydajne ustalanie cen, głęboką płynność oraz scentralizowane rozliczenia. Futures XBTSM dają scentralizowany rynek, na którym uczestnicy mogą obracać w oparciu o własne prognozy cen bitcoin, zaznajomić się z cenami bitcoin bądź zabezpieczyć swą obecną pozycję bitcoin.

 

Ustalanie Pojedynczej Ceny Aukcyjnej

Futures XBT jest to kontrakt rozliczany w gotówce, ustalający pojedynczą, zbywalną cenę aukcyjną. Opracowując futures XBT, Cboe wykorzystało swą znaczącą ekspertyzę w rozwoju produktu by opracować instrument pozwalający uczestnikom wdrażać strategie tradingowe w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni. Proces ustalania pojedynczej ceny daje uczestnikom możliwość wykorzystywania futures XBT jako zabezpieczenia ryzyka u podstawy bitcoin bądź zapoznać się z cenami bitcoin w obrocie bez przetrzymywania bitcoinów.

 

Obracaj Futures Bitcoinowymi na Giełdach Cboe i CME z DTTW™.