• Acest site web și conținutul său nu sunt direcționate către persoane care locuiesc în provincia Ontario. Datorită cerințelor de reglementare aplicabile, rezidenții din provincia Ontario sunt rugați să părăsească acest site web. Aceasta nu este o solicitare pentru persoane în provincia ONTARIO.
  • Acest site web și conținutul său nu sunt direcționate către cetățeni sau rezidenți ai Statelor Unite. Datorită cerințelor de reglementare aplicabile, cetățenilor Statelor Unite sau rezidenților li se solicită să părăsească acest site web. ACEASTĂ NU ESTE SOLICITARE PERSOANELOR DIN STATELE UNITE SAU PERSOANELOR DIN S.U.A..