Framtida marknader:

Varför handla med Futures?

Futures är derivatkontrakt som härleder värde från en finansiell tillgång såsom ett traditionellt aktie-, obligations- eller aktieindex. Futures är ett utmärkt fordon för säkring och hantering av risker.

Några snabba fakta om Futures

✓  Futures är högleveransinvesteringar

✓  Futures är väldigt flytande.

 Kortförsäljning är legal

  Futures-kontrakt är endast pappersinvesteringar

✓  Spekulanter kan göra snabba pengar

Globe Futures Markets

Handla bara med världens #1 Day Trading-verksamhet.