Yêu cầu

Phần lớn mọi người có thể tham gia DTTW™, ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm, nhưng có một vài yêu cầu:

  • Phí thiết lập có thể hoàn lại là $500 đô la..
  • Nếu bạn giao dịch tại một trong các văn phòng của chúng tôi, bạn cần sự uỷ quyền từ Người quản lý của mình.

Thông tin bắt buộc

Chiếu theo Pháp luật và quy định của địa phương và quốc tế, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân từ các Đối tác và Nhà giao dịch mới..

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Ngày sinh
  • Số CMND

Sàng lọc nhà giao dịch

Trước khi đăng ký, Nhóm Giám sát của chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ giao dịch của bạn (nếu bạn có) và sự tham gia trước đây của bạn vào DTTW™ hoặc các công ty giao dịch khác.

Tham gia hành động

Thật dễ dàng để bắt đầu

1.

Đánh giá

Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về việc kinh doanh này. Nghiên cứu, tải xuống hướng dẫn miễn phí, nói chuyện với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

2.

Thiết lập

Khi bạn quyết định bắt đầu, hãy gửi thông tin của bạn và thanh toán Phí thiết lập được hoàn lại $500.

3.

Bắt đầu

Bắt đầu chương trình đào tạo, nhận P8 Cube™ để bạn có thể bắt đầu giao dịch trong Nền tảng đào tạo.

Nhiều thông tin hơn 

Yêu cầu giao dịch trực tiếp

Ngoài các yêu cầu nêu trên, chúng tôi yêu cầu một khoản tiền gửi bảo đảm để bắt đầu giao dịch bằng cách sử dụng nguồn Vốn giao dịch của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm ngay 

Sẵn sàng kiếm tiền?

Bước đầu tiên là đăng ký