Phí giao dịch thấp nhất trên thế giới

Phí thấp hơn, lợi nhuận cao hơn. Tận dụng khối lượng giao dịch của chúng tôi. Nhận phí giao dịch tốt nhất trên thế giới. Chuyển một khoản tiền hoàn lại đầy đủ là $500 đô la Mỹ (cho mỗi Văn phòng, được hoàn lại đầy đủ) để bắt đầu với Thiết lập và Đào tạo.

Chi phí giao dịch làm giảm lợi nhuận của Văn phòng giao dịch của bạn.

Chúng tôi tránh chi phí giao dịch cao bằng cách dựa vào một số lượng lớn Nhà giao dịch và Nhà môi giới tốt nhất. Chúng tôi có hơn 3.500 nhà giao dịch với quyền truy cập trực tiếp vào hàng chục thị trường chứng khoán quốc tế. Sự đa dạng về giao dịch này mang đến cho chúng tôi những lợi thế kinh tế nhờ quy mô đặc biệt, đó là lý do tại sao chúng tôi có mức phí thấp nhất trong ngành.

Chúng tôi chuyển khoản tiết kiệm từ chi phí giao dịch thấp của chúng tôi trực tiếp cho chủ sở hữu Nhà giao dịch và Giao dịch. Điều này trao quyền cho các chủ sở hữu Văn phòng giao dịch của chúng tôi và Nhà giao dịch để có thể giao dịch tự do hơn và kiếm nhiều tiền hơn, đảm bảo lợi huận tiếp tục tăng vọt.

Xem thử các trang khác của chúng tôi. Chúng tôi có một trong những Trang giao dịch chi tiết nhất trên web giải thích cách bắt đầu một Phòng giao dịch.

Các khoản thanh toán cao nhất trong ngành

Là một công ty, chúng tôi đầu tư vào các khách hàng của mình. Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ nên nhận được lợi nhuận khi khách hàng của chúng tôi có lợi nhuận. Mô hình kinh doanh này có thể dường như cực đoan trong thế giới tài chính, nhưng nó là một phần cơ bản để nói lên chúng ta là ai. Đây là lý do tại sao chúng tôi sử dụng các công ty môi giới chứng khoán tốt nhất trên thế giới.

Chúng tôi đảm bảo rằng chủ sở hữu văn phòng giao dịch của chúng tôi được tưởng thưởng xứng đáng cho công việc họ làm. Trong thực tế, so với những công ty khác trong ngành, chúng tôi trả tỉ lệ lợi nhuận giao dịch cao nhất cho các chủ sở hữu văn phòng giao dịch. Chúng tôi tin rằng điều này giúp các nhà quản lý văn phòng giao dịch phát triển, khuyến khích họ và là một cách để kiếm thêm tiền.

Triết lý độc đáo này đã phục vụ chúng ta rất tốt trong suốt 20 năm qua. Và chúng tôi dự định để nó dẫn đường cho chúng tôi nhiều hơn nữa.

Day Trade The World™ Cắt:

Day Trade The World™ Cắt 9% :Day Trade The World™ Cắt 11% :Day Trade The World™ Cắt 16% :
Ngoại hối, và CME-được niêm yết trên Giao dịch Kỳ hạn.1Chứng khoán Mỹ, Canada và Brazil Tất cả các thị trường khác.

1. Day Trade The World™ chiếm 9% giao dịch ngoại hối và giao dịch kỳ hạn niêm yết CME, 11% tất cả lợi nhuận giao dịch được thực hiện trên tất cả các cổ phiếu của Mỹ, Canada và Brazil và 16% trên tất cả các thị trường khác, vì vậy bạn sẽ giữ 91%, 89% và 84% tương ứng.

Day Trading Wiki là một trong những trang web giao dịch chính xác và đúng nhất giải thích mọi thứ bạn cần biết về thị trường.