Chương trình đào tạo

Phát triển các kỹ năng giao dịch và quản lý của bạn với một loạt các công cụ trực tuyến của chúng tôi.

Đào tạo trực tuyến

Chúng tôi sẽ dạy cho bạn biết cách chính xác để bắt đầu và điều hành Phòng Giao Dịch của riêng bạn.

Xem thêm ›

Phòng giao dịch ảo

Xem và Học hỏi từ các nhà Giao dịch và nhà Quản lý với hơn 31 năm kinh nghiệm tổng hợp.

Xem thêm ›

Chương trình huấn luyện

Thực hiện nhanh, Canh giờ xuất sắc. Giao dịch với phần mềm giao dịch độc quyền của chúng tôi PPRo8™.

Xem thêm ›

Nền tảng đào tạo

Thử nghiệm chiến lược của bạn thật an toàn trong nền tảng đào tạo TMS™ của chúng tôi, nơi có hoạt động chính xác như thị trường thực.

Xem thêm ›