Lợi nhuận Phòng giao dịch

Mỗi tuần, chúng tôi chọn lợi nhuận giao dịch của 5 Phòng giao dịch được hiển thị trên trang này. Phân tích bảng này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về số tiền bạn có thể kiếm được với một nhóm các nhà giao dịch trong ngày được đào tạo.

Các Phòng giao dịch đó sử dụng cùng một nền tảng đào tạo phần mềm giao dịch; cùng Chương trình đào tạo  và cố vấn trực tuyến và họ giao dịch cùng một thị trường.

 

Bạn có thể tạo ra lợi nhuận thế này hoặc thậm chí nhiều hơn. Tìm hiểu thêm ngay hôm nay ›

 

ID TuầnNămLợi nhuận giao dịch ròng
62019US $56,984.88
62019US $43,827.67
62019US $40,826.18
62019US $35,858.66
62019US $34,227.72

Bạn có câu hỏi gì không? Hãy trò chuyện với một chuyên gia.